PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Doradztwo zawodowe.

DZIAŁ DORADZTWA ZAWODOWEGO

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 W SZCZECINIE, UL. JAŚMINOWA 4

tel. 91 461 40 39 wewn. 36

psycholog - Ewa Prawucka

pedagog - Aneta Serwatowska

 

Informacje dla uczniów rodziców klas ósmych szkół podstawowych.

Uczniowie kończący szkołę podstawową stoją w obliczu jednej z najważniejszych decyzji w życiu, decyzji zawodowej. Biorąc pod uwagę ich młody wiek oraz wiele czynników, które winni wziąć pod uwagę, należy stwierdzić, że jest to decyzja trudna.

Oferujemy pomoc tym uczniom klas VIII, którzy są niezdecydowani lub niepewni swojej decyzji, co do dalszego kształcenia.

Pomożemy w określeniu predyspozycji i preferencji zawodowych, mocnych stron i zainteresowań, przybliżymy ofertę szkół ponadpodstawowych oraz ścieżek kształcenia.

Działania te przeprowadzimy w formie:

  • indywidualnych badań zawodoznawczych w poradni,
  • indywidualnego programu "Mój wybór- Moja przyszlość" (3 spotkania cykliczne w poradni),
  • konsultacji i porad dla uczniów oraz rodziców.

Jednym z najważniejszych czynników w procesie wyboru zawodu jest stan zdrowia ucznia oraz ewentualne przeciwwskazania zdrowotne. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych mający problemy zdrowotne (np. istotne skrzywienie kręgosłupa, znaczną wadę wzroku czy słuchu, alergię i astmę, wadę serca itp.) wymagają szczególnej pomocy w podjęciu decyzji zawodowej - mogą uzyskać ją w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Pracownicy poradni (psycholog, pedagog, doradca zawodowy) nie tylko określą ich możliwości intelektualne, uzdolnienia, preferencje zawodowe i zainteresowania, ale równiez ustalą ewentualne przeciwskazania zdrowotne do wykonywania określonych zawodów. Pomogą wybrać zawód i typ szkoły ponadpodstawowej, które będą zgodne z możliwościami i zainteresowaniami ucznia, jak również z jego stanem zdrowia.

Uczniowie mogą otrzymać pisemną opinię o pierszeństwie w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej, którą dołączają do podania do wybranych szkół ponadpodstawowych. Dotyczy to tylko uczniów z przeciwskazaniami zdrowotnymi w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Opinia powoduje, że uczeń przy równorzędnej liczbie punktów w procesie naboru, jest przyjęty do szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności.

Zainteresowani umówią się na badanie w poradni telefonicznie.

Rejestracja tel. 91 461 40 39 wewn. 36 w poniedziałki 10.00-16.00 i środy 10.00-14.00

Badanie jest dobrowolne i bezpłatne, nie wymaga skierowania. Skorzystajcie z pomocy, którą oferujemy waszemu dziecku. Zapraszamy!

 

Ewentualne pytania prosimy kierować do mgr Ewy Prawuckiej (psycholog) i mgr Anety Serwatowskiej (pedagog) - tel. j.w.

 

 

Artykuły:

WYBÓR ZAWODU - PROBLEM UCZNIA CZY RODZICÓW?

DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ANALIZA SWOT

 

Materiały do pobrania:

ETAPY DECYZJI ZAWODOWYCH

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA DECYZJI ZAWODOWEJ

PLAKAT INFORMACYJNY