PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Rodo

RODO

Agnieszka Marciniak
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
telefon: +48918522093
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH