PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Artykuły do pobrania:

 

 

DZIECKO W KRYZYSIE ROZWOJOWYM. WSPARCIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DEPRESJĄ I ZACHOWANIAMI AUTODESTRUKCYJNYMI

ICD 10 a ICD 11 - WPŁYW NA RODZAJ WYDAWANYCH PRZEZ PORADNIĘ OPINII I ORZECZEŃ

ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH W OPINIACH I ORZECZENIACH

CO POWINNO NIEPOKOIĆ RODZICÓW

KIEDY WARTO DZIECKU ODMAWIAĆ I DLACZEGO?

JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO KONCENTROWANIA SIĘ NA ZADANIACH?

ĆWICZENIA NA KONCENTRACJĘ UWAGI

ĆWICZENIA SPRAWNOŚCI MANUALNEJ

SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

JAK ŁAGODZIĆ ZAZDROŚĆ O RODZEŃSTWO

JAK RODZICE POWINNI POSTĘPOWAĆ BY ZACHĘCIĆ DZIECKO DO NAUKI

ZABURZENIA CENTRALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

ADHD - WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI

ADHD - WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

TRUDNOŚCI W PISANIU POPRAWNYM POD WZGLĘDEM ORTOGRAFICZNYM - ĆWICZENIA

CZYM SĄ PATOTREŚCI

JAK MOTYWOWAĆ DZIECI DO NAUKI?

MOTYWACJA - 12 PRZYKAZAŃ DLA RODZICÓW

SŁOWA KLUCZE W ROZMOWIE Z DZIECKIEM.

CECHY DZIECKA Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM

WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW DZIECI Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM

NIEŚMIAŁE DZIECKO W DOMU I PRZEDSZKOLU

7 FILMÓW O EMOCJACH

CZYM DOROŚLI DENERWUJĄ DZIECI

PRZEMOC SZKOLNA

 

Kącik logopedyczny:

MOWA SZEŚCIOLATKA

JAK STYMULOWAĆ ROZWÓJ MOWY DZIECKA

JAK USPRAWNIAĆ APARAT ARTYKULACYJNY W OKRESIE NIEMOWLĘCTWA

SPOSÓB DDYCHANIA NIEMOWLAKA A ROZWÓJ MOWY

WADY WYMOWY A NIEPOWODZENIA SZKOLNE

 

 

 

 

W związku z koronawirusem:

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM O PANDEMII

LĘK MOŻE BYĆ POMOCNY

AKTYWNOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY W SIECI W DOBIE KORONAWIRUSA

BAJKA O KORONAWIRUSIE

WIRUS DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA - ZABAWA

WSPARCIE DZIECI W CZASIE PANDEMII

 

REKOMENDACJE MEN - UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

E-PODRĘCZNIKI - KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

METIS - ARTYKUŁY I PORADNIKI - ŚRODOWISKO SZKOLNE

 

 

Ważne telefony i adresy:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

SEKCJA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ czynna całą dobę
ul. Sikorskiego 3
tel. 91 646 63 33
tel. 19289

SEKCJA TERAPII I PROFILAKTYKI
Al. Jana Pawła II nr 42
tel.  91 464 63 34
tel.  91 464 68 48
tel.  91 434 73 84

Poniedziałek- piątek  8.00-20.00

 

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Koło Pomocy Dzieciom z ADHD i Zespołem Aspergera - Szczecin

Krajowe Towarzystwo Autyzmu - Szczecin

Fundacja Prawobrzeże (w tym Centrum Rozwoju Rodziny)

Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii

Fundancja Kultury i Sportu Prawobrzeże:

Tęcza serc

 

Bezpłatna pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Stowarzyszenie SOS dla rodziny

Dopalacze

Polskie Towarzystwo Dysleksji