PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Życie warte jest rozmowy.

9 września 2023 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. W związku z tymi obchodami zapraszamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie zwjr.pl.  Jest to serwis stworzony dla osób borykających się z myślami samobójczymi, mającymi za sobą próby samobójcze lub straciły kogoś w wyniku samobójstwa. Dowiedzą się Państwo tego, na czym polegapomoc, i jak jej udzielić. Serwis oferuje równiez wsparcie w szukaniu bezpłatnej poomocy (dostępna na strnonie wyszukiarka miejsc). 

 

W zakłądce Strefa wiedzy znajdziecie Panstwo materiały do pobrania - dla rodziców, nauczycieli i specjalistów szkolnych, artykuły, dane statystyczne. W zakładce Mity na temat samobójstw znajdują się informacje pomagające obalić mylne wyobrażenia i opinie dot. problematyki samobójstw. 

 

Istnieje również możliwość wzięcia udziałuw projekcie "Wspierająca szkoła", który dotyczy zapobiegania zachowanikom samobójczym wśród dzieci i mlodzieży. Projekt skierowany jest do nauczycieli, pedagogów, rodziców i uczniów. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem Wspierająca Szkoła.

 

 

Deklaracja dostępności 2023.

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej poradnia psychologiczno - pedagogiczna nr 2.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest MARIOLA ORZOŁThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 914614039. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

dostępność częściowa

Raport dostępności 2022 r.

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej poradnia psychologiczno - pedagogiczna nr 2.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji:
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest MARIOLA ORZOŁ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 914614039. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

dostępność częściowa

Jak rozmawiać z dzieckiem.

Słowa klucze i pomocniki dla rodziców do wykorzystania podczas rozmowy z dzieckiem

Słuchaj aktywnie, wspieraj, bądź, akceptuj wszystkie emocje dziecka, nawet te niewygodne. Nie znaczy to, że masz godzić się na zachowania niepożądane pod ich wpływem, nazywaj emocje dziecka i własne, stosuj komunikat Ja.

 • utrzymuj kontakt wzrokowy;

 • nie przerywaj podczas mówienia;

 • nie zakładaj, że wiesz, co dziecko chce powiedzieć;

 • bądź empatyczny, staraj się zadawać pytania wyjaśniające i powtarzaj je innymi słowami, by dziecko czuło się zrozumiane, np.; „Słyszę, że niepokoi Cię powrót do szkoły, czy dobrze Cię zrozumiała/em?” „Wierzę, że trudno jest wrócić do szkoły po tak długim czasie? Pewnie masz obawy czy wątpliwości jak odnajdziesz się w klasie?” „Masz prawo odczuwać niepewność jeśli chodzi o stan twojej wiedzy szkolnej”;

 • nie wyśmiewaj się z tego, co mówi dziecko, nie oceniaj, nie krytykuj - akceptuj np. „Rozumiem, że się niepokoisz, martwisz, obawiasz….” „Rozumiem, że z jednej strony bardzo cieszysz się na spotkanie z klasą a z drugiej niepokoisz jak to będzie?”;

 • mów stanowczo, ale nie podnoś głosu, mów w trybie oznajmującym, a nie rozkazującym;

 • mów konkretnie, powiedz jasno czego od dziecka oczekujesz, zaczynaj zdania od słów: „Oczekuję…Zależy mi…Potrzebuję…unikaj uogólnień, np. Ty zawsze….Ty nigdy…;

 • komunikat ma dotyczyć zachowania dziecka nie jego postawy, np.: zamiast: „Jasiek, Ty zawsze narzekasz, tyle czasu siedziałeś w domu, to teraz czas do szkoły, koniec tego leniuchowania” powiedz: „Ojej wyobrażam sobie jak trudno zebrać się do szkoły po tak długiej nieobecności, to nie jest łatwe, a wygadanie się na ten temat może trochę w tym pomóc” „Myślisz, że coś jeszcze może Ci pomóc w pierwszych dniach w szkole? lub „Masz jakiś pomysł, by było Ci lżej w pierwszych dniach szkoły” albo „Oczekujesz czegoś ode mnie ?”albo „Martwisz się ile sam nauczyłeś się przez ten rok?”;

 • szanuj stany emocjonalne dziecka, to uczy szacunku do samego siebie i do osoby dorosłej, która mu ten szacunek okazuje – nie ingeruj na siłę, gdy dziecko nie chce rozmawiać, nie pytaj dlaczego czuje to co czuje, nie reaguj zaangażowaniem większym niż wymaga tego sytuacja, jeśli uznasz, że niewłaściwie zareagowałaś/eś zawsze możesz wrócić z dzieckiem do rozmowy, staraj się używać komunikaty typu: „Wygląda na to, że Ci smutno…., Wydaje mi się, że jesteś zaniepokojony….Mam wrażenie, że jesteś zmartwiony…itd.”;

 • doceniaj, przytulaj, rozmawiaj;

 • co zasiejesz to zbierzesz-dzięki słowom dziecko kształtuje obraz samego siebie, wyobraża sobie siebie wg tego, co się o nim i do niego mówi;

 • rolą rodziców nie jest pilnowanie, by dziecko było szczęśliwe, ale by dojrzewało, a w tym pomaga przeżywanie żalu, gniewu czy rozczarowania. Nie ochraniaj dziecka przed tymi przeżyciami, ale naucz je jak sobie z nimi radzić;

Opracowały: Edyta Jurczyszyn-Kańka, Dominika Maron