PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Komunikat w sprawie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją zamieszczoną na stronie Kutratorium Oświaty w Szczecinie.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli,
szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne,
osób kierujących inną formą wychowania przedszkolnego!

Przypominamy, że na podstawie § 3 ust. 7 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 z późniejszymi zmianami), dyrektor odpowiednio publicznego i niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, wydaje rodzicom dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Powyższą informację sporządza się (na wzorze MEN-I/74) i wydaje w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. W przypadku dziecka mogącego podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na wniosek rodziców złożony nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Ze względu na obecną sytuację należy przede wszystkim brać pod uwagę czasokres, w którym dzieci faktycznie uczęszczały do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego, tj. do 11 marca 2020 r.

Decyzję w sprawie sposobu przekazania rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, przy zachowaniu wymogów dotyczących zwłaszcza bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, podejmuje dyrektor odpowiednio publicznego i niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego.

 

Edukacja w czasach pandemii.

Drodzy nauczyciele i pracownicy oświaty.

Jeśli edukacja w czasie pandemii spędza Wam sen z powiek, to zapraszamy do zapoznania się z darmowym e-bookiem autorstwa prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego. Być może okaże się on źródełm cennych wskazówek i pomocą w tym trudnym dla Was czasie nauki zdalnej.

EDUKACJA W CZASIE PANDEMII - EBOOK

 

Nie zapominamy również o ósmoklasistach i maturzystach. Specjaliści ze Strefy Psyche SWPS zapraszają do zapoznania się z materiałami dotyczącymi przyswajania wiedzy w sposób efektywny i szybki poprzez różnego rodzaju treningi mózgu. Podpowiadają również, jak skutecznie uczyć się w domu.

SWPS - jak skutecznie uczyć się z domu

SWPS - trening mózgu - naucz się lepiej uczyć

 

Funkcjonowanie poradni - aktualizacja.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że zawieszenie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Szczecinie zostaje wydłużone do 26.04.2020 r. Badania, konsultacje i zajęcia na terenie poradni zostają odwołane. Konsultcje telefoniczne możliwe są pod numerem 91 461 40 39 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00.

Konsultacje telefoniczne w sprawach dzieci najmłodszych (od urodzenia do 6 r. ż.), jak również dotyczące odroczenia spełniania obowiązku szkolnego prowadzi Pani Magdalena Marczak-Pilipczuk (tel. 512 349 128).

 

O ewenualnych zmianach w funkcjonowaniu placówki będziemy informować Państwa na bieżąco.

Przepraszamy za utrudnienia.

Wsparcie dzieci w czasie pandemii.

Pandemia koronawirusa opanowała niemal cały świat. Jest to czas trudny, pełen wielu obaw i niepokoju. Przedłużająca się kwarantanna może okazać się niemałym wyzwaniem dla dzieci, jak i ich rodziców. Każdy z nas podchodzi do tego tematu inaczej, niektórzy ze spokojem, inni z lękiem i obawami, które mogą przytłaczać. Dzieci również mogą w różny sposób reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

O tym, jak je wspierać w tym trudnym okresie pisze Anna Bochenek, pedagog PPP2.

 

Kilka porad na ten temat ma również dr Magdalena Śniegulska, psycholog SWPS. Wywiad z nią znajdziecie Państwo TUTAJ.

Problemem okazuje się również to, jak radzić sobie z przedłużającą się kwarantanną. Wskazówek na ten temat udziela w swoim filmie Doradca Rodzicielski Mariola Kurczyńska - Jak nie zwariować w czasie kwarantanny z dziećmi? 16 porad dla rodziców.

Kształcenie na odległość - aktualizacja.

Zgodnie z przepisami z 9 kwietnia 2020 r. ujętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, do 26 kwietnia 2020 r. zostaje przedłużona przerwa nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka realizowana jest na odległość, a za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły. Więcej o kształceniu na odleglość (organizacja i sposoby realizowania), a także pełna treść rozporządzenia wraz z uzasadnieniem dostępna na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.