PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Kształcenie na odległość - aktualizacja.

Zgodnie z przepisami z 9 kwietnia 2020 r. ujętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, do 26 kwietnia 2020 r. zostaje przedłużona przerwa nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka realizowana jest na odległość, a za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły. Więcej o kształceniu na odleglość (organizacja i sposoby realizowania), a także pełna treść rozporządzenia wraz z uzasadnieniem dostępna na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.