PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Pomoc w czasie pandemii koronawirusa.

W związku z trudną sytuacją wynikająca z pandemii COVID-19, WTTS włącza się w działania pomocowe dla osób zaangażowanych w szeroko pojęte działania pomocowe, jak i osób dotkniętych pośrednio bądź bezpośrednio skutkami pandemii. Członkowie WTTS oferują indywidualne, doraźne konsultacje pro bono za pośrednictwem sieci teleinformatycznej (telefon, Skype, Hangouts itp.) w przedmiocie związanym z szeroko rozumianymi skutkami pandemii.

Poniżej szczegółowe kalendarium oraz wykaz osób udzielających wsparcia.

POMOC W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA - INICJATYWA WTTS