PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Wznowienie działalności stacjonarnej poradni.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że od 4 maja 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2  wznawia działalność stacjonarną. Kontakt z Poradnią możliwy będzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 91 461 40 39

Godziny pracy sekretariatu: pon. – pt. od 8.00 do 15.00

 

 PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURĄ FUNKCJONOWANIA PORADNI W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA.

 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie poradni

 • W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
 • Rodzice dziecka lub pełnoletni uczeń przy ustalaniu terminu wizyty w poradni są informowani, że do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej.
 • Do poradni przychodzą tylko umówieni na wizytę interesanci mając zakryte maseczką nos i usta.
 • Po wejściu do właściwego pomieszczenia obowiązuje dezynfekcja dłoni, pod nadzorem pracownika poradni.
 • Wizyty osób zainteresowanych są umawiane na konkretny dzień i godzinę, z podaniem numeru gabinetu i innych niezbędnych informacji, w szczególności, że w umówionym dniu powinny się stawić nie wcześniej niż 10 min przed wyznaczoną godziną, być zaopatrzone we własne przybory do pisania i komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów wymaganych do sprawy (wnioski do pobrania dostępne poniżej i w zakładce DRUKI).
 • W przypadku wystąpienia przeszkód, w szczególności stwierdzenia objawów chorobowych w trakcie oczekiwania na umówioną wizytę, rodzice lub pełnoletni uczeń powinni powiadomić o tym fakcie telefonicznie specjalistę poradni, z którym uzgodnili jej termin i ponownie podjąć kontakt telefoniczny, po ustąpieniu przeszkody.
 • W sekretariacie poradni może przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem sekretariatu. Pozostali oczekują na zewnątrz z zachowaniem minimum 2 m odległości między sobą.
 • W poradni obowiązuje zakrywanie ust i nosa przez pracowników, w trakcie obsługiwania interesantów z wyłączeniem sytuacji uzasadnionych.
 • Osoby przybyłe z zewnątrz obowiązane są przez cały pobyt w poradni do zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem:
  1. dziecka do ukończenia 4 roku życia;
  2. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju,  zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust,
  3. konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.
 • Oczekujący na przyjęcie korzystają z miejsc wyłącznie oznaczonych, oddalonych od siebie o co najmniej 2 m.
 • W gabinecie jednorazowo może przebywać tylko jeden specjalista poradni i rodzic lub badane dziecko, lub pełnoletni uczeń.

 

 

 

Bezpośredni kontakt telefoniczny ze specjalistami:

OD URODZENIA DO 6 R. Ż. 

GABINET nr 17, nr wewnętrzny 35

MARIA NASIŁOWSKA - pedagog 

GABINET NR 16, nr wewnętrzny 39

MAGDALENA MARCZAK-PILIPCZUK – pedagog, przewodnicząca zespołu orzekającego

KLASY 1-3

GABINET NR 15, nr wewnętrzny 40

DOMINIKA MARON - PSYCHOLOG 

EDYTA JURCZYSZYN-KAŃKA - PEDAGOG 

GABINET NR 20, nr wewnętrzny 38

AGNIESZKA LICHT - PSYCHOLOG 

ANNA BOCHENEK - PEDAGOG 

KLASY 4-7

GABINET NR 18, nr wewnętrzny 42

MARTA KIWIOR - PSYCHOLOG

ILONA MIELNIK - PEDAGOG

GABINET NR 21, nr wewnętrzny 37

URSZULA CIAWŁOWSKA-ZIĘTEK - PSYCHOLOG 

MAGDALENA BAGIŃSKA - PEDAGOG 

KLASY 8 SP/SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

GABINET NR 4, nr wewnętrzny 31

KATARZYNA ZBOROWSKA - PSYCHOLOG

DOROTA JASIEJKO - PEDAGOG

DZIAŁ ZAWODOZNAWCZY

GABINET NR 12, nr wewnętrzny 36

EWA PRAWUCKA - PSYCHOLOG 

MAŁGORZATA PULKIEWICZ - PEDAGOG 

LOGOPEDZI - WSZYSTKIE DZIAŁY

GABINET NR 13, nr wewnętrzny 41

AGATA FILODA 

BOGUSŁAWA KONOPELKO 

 

O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu Poradni będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA/OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIU ROZWOJU

WNIOSEK O WYDANIE OPINII

KLAUZULA INFORMACYJNA

ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZNIA - NAUCZANIE INDYWIDUALNE