PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w trakcie trwania ferii zimowych.

Szanowni Państwo,

przypominamy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Szczecinie udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie ferii zimowych - ze wsparcia mogą korzystać dzieci, młodzież oraz ich rodzice i opiekunowie prawni w formie spotkań na terenie placówki oraz poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 941-614-039 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

W celu zgłoszenia problemu pełnoletni uczeń, rodzic lub opiekun prawny może rówmież skontaktować się telefonicznie bezpośrednio ze specjalistami Poradni - numery do poszczególnych specjalistów oraz godziny konsultacji są dostępne w zakładce Pracownicy.

 

Zapraszamy!

Aktualności.

Szanowni Państwo,

1.Przed wizytą w Poradni prosimy o zapoznanie się z procedurą przyjmowania interesantów w czasie pandemii koronawirusa. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce W pierwszej kolejności przeprowadzamy wstępną konsultację z rodzicem (bez dziecka), podczas której analizuje się zgłaszany problem i przeprowadza szczegółowy wywiad, a w razie potrzeby ustala się termin badania/konsultacji dla dziecka lub ucznia. Z konsultacji mogą korzystać również nauczyciele i szkolni specjaliści.Wizyta w poradni odbywa się po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym - godziny konsultacji telefonicznych wraz z numerami kontaktowymi do poszczególnych specjalistów znajdują się w zakłace

2. Dla tych z Państwa, którzy są zainteresowanie objęciem dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia przygotowaliśmy szczegółowe informacje dotyczące procedury wydawania opinii w tej sprawie - w zakłądce Zindywidualizowana ścieżka kształcenia. 

3. Cały czas uzupełniamy bazę artykułów dla rodziców i nauczycieli, które zawierają ciekawe opracowania i wskazówki do pracy z dzieckiem. Znajdziecie je Państwo w zakładce LINKI, serdecznie zachęcamy do zapoznawania się z nimi. 

4. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy specjalistów Poradni na rok szkolny 2020/21 - dostępna w zakładce Oferta.

Zapraszamy!

Wznowienie działalności stacjonarnej poradni.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że od 4 maja 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2  wznawia działalność stacjonarną. Kontakt z Poradnią możliwy będzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 91 461 40 39

Godziny pracy sekretariatu: pon. – pt. od 8.00 do 15.00

 

 PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURĄ FUNKCJONOWANIA PORADNI W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA.

 

Read more: Wznowienie  działalności stacjonarnej poradni.

Harmonogram egzaminów 2020 i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020-2021.

 DATA EGZAMINY
 16-18 czerwca egzamin ósmoklasisty
 8-29 czerwca egzamin maturalny bez egzaminu ustnego
 22 czerwca - 9 lipca egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012 i 2017)
 17-28 sierpnia egzamin zawodowy (formuła 2019)

 

Terminy egzaminów

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

O przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych zaapelowała również Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W piśmie do Ministra Edukacji Narodowej z 20 kwietnia 2020 r. prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady napisał: „egzaminy zewnętrzne stanowią obiektywną i porównywalną w skali kraju miarę poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia dalszej nauki, co stwarza równe szanse w staraniu się o dostęp do następnego etapu edukacji. Dlatego w opinii Rady także w roku pandemii rekrutacja powinna zostać przeprowadzona w oparciu o wyniki centralnych egzaminów zewnętrznych”.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

Read more: Harmonogram egzaminów 2020 i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020-2021.