PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w trakcie trwania ferii zimowych.

Szanowni Państwo,

przypominamy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Szczecinie udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie ferii zimowych - ze wsparcia mogą korzystać dzieci, młodzież oraz ich rodzice i opiekunowie prawni w formie spotkań na terenie placówki oraz poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 941-614-039 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

W celu zgłoszenia problemu pełnoletni uczeń, rodzic lub opiekun prawny może rówmież skontaktować się telefonicznie bezpośrednio ze specjalistami Poradni - numery do poszczególnych specjalistów oraz godziny konsultacji są dostępne w zakładce Pracownicy.

 

Zapraszamy!