PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Aktywność dzieci i młodzieży w sieci w dobie koronawirusa.

Nowa sytuacja związana z pandemią koronawirusa, a tym samym pewien rodzaj izolacji społecznej, przyczynia się niestety do zwiększonej aktywności dzieci i młodzieży w sieci. Pociechy szukając kontaktu z rówieśnikami zawsze chętnie sięgały po komputery i komórki, obecnie jest to ich jedyna droga komunikacji. Dodatkowo sieć stała się przestrzenią edukacyjną.

Read more: Aktywność dzieci i młodzieży w sieci w dobie koronawirusa.

Zawieszenie działalności poradni w dniach 16.03-10.04.2020

Szanowni Państwo.

W myśl §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69. ze zm.), ze względu na występowanie na terenie Miasta Szczecina zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzeniającym się w Polsce koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19 mogącą zagrozić życiu uczniów, Prezydent Miasta Szczecin wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Szczecinie od 16 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. O zaistniałej sytuacji został poinformowany Zachodniopomorski Kurator Oświaty.