PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

WYKONAJ WIRUSKA!

Zapraszamy dzieci i rodziców do wspólnej zabawy. Gra ma na celu oswojenie lęku u dzieci. Autorem zabawy jest pedagog Anna Bochenek.

 

POWODZENIA!

WYKULAJ WIRUSKA