PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Przerwa urlopowa.

Informujemy, że w dniach 22.07-02.08. przacownicy pedagogiczny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Szczecinie będą niedostępni ze względu na przerwę urlopową. W tym okresie działalność prowadzą PPP nr 4 (ul. Romera 6, 71-246 Szczecin, tel. 91 432 71 16) i Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne (ul. Adama Mickiewicza 23, 71-899 Szczecin, tel. 91 506 54 60).

Deklaracja dostępności 2024.

Deklaracja dostępności
Informacje ogólne


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej poradnia psychologiczno - pedagogiczna nr 2.

Data publikacji strony internetowej:2022-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


Data sporządzenia deklaracji: 2022-01-01
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest MAGDALENA CZEŚNIK. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 914614039. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna
dostępność częściowa

Życie warte jest rozmowy.

9 września 2023 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. W związku z tymi obchodami zapraszamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie zwjr.pl.  Jest to serwis stworzony dla osób borykających się z myślami samobójczymi, mającymi za sobą próby samobójcze lub straciły kogoś w wyniku samobójstwa. Dowiedzą się Państwo tego, na czym polegapomoc, i jak jej udzielić. Serwis oferuje równiez wsparcie w szukaniu bezpłatnej poomocy (dostępna na strnonie wyszukiarka miejsc). 

 

W zakłądce Strefa wiedzy znajdziecie Panstwo materiały do pobrania - dla rodziców, nauczycieli i specjalistów szkolnych, artykuły, dane statystyczne. W zakładce Mity na temat samobójstw znajdują się informacje pomagające obalić mylne wyobrażenia i opinie dot. problematyki samobójstw. 

 

Istnieje również możliwość wzięcia udziałuw projekcie "Wspierająca szkoła", który dotyczy zapobiegania zachowanikom samobójczym wśród dzieci i mlodzieży. Projekt skierowany jest do nauczycieli, pedagogów, rodziców i uczniów. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem Wspierająca Szkoła.

 

 

Deklaracja dostępności 2023.

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej poradnia psychologiczno - pedagogiczna nr 2.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest MARIOLA ORZOŁThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 914614039. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

dostępność częściowa